Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas
1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
2. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos.
Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, pardavėjas nepriima prekės grąžinimui.
3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.
4. Prekes grąžina pirkėjas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Pretenzijos dėl prekės kokybės turi būti pareikštos tuoj pat po siuntinio išpakavimo.

5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai pardavėjas neturi analogiškos prekės, pardavėjas grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.